woensdag 24 juli 2013

Lid worden...

Aanmeldprocedure:

Als je er wel eens over gedacht hebt om in een koor te zingen...:  je kunt altijd bij ons meeluisteren om te zien of het je aanspreekt. Maak dan wel even van tevoren een afspraak, zodat we met je komst  rekening kunnen houden. Een extra tenor kunnen we er nog goed bij hebben , maar verder heeft ons koor nu een ledenstop.  Je kunt drie maal een maandagavond meezingen. Op het moment dat je lid wilt worden, wordt er vervolgens een stemtest afgenomen. Dit gebeurt om goed te kunnen bepalen waar je het beste ingedeeld kan worden, en of jouw zangniveau aansluit bij dat van het gemiddelde in het koor. 

Het lidmaatschapsgeld bedraagt momenteel €22,- per maand.  Elke week zijn er repetities op de maandagavond van 20-22u, meestal niet tijdens de schoolvakanties in de Opstandingskerk, Roosendaalseweg te Arnhem.
Als je wilt meezingen, kun je contact opnemen met Cathrien Pouw, tel 026- 4452094  of een mailtje sturen naar: koordivertimento@live.nl

Vriend of donateur worden van Divertimento?

Wij kunnen niet bestaan zonder de extra persoonlijke inzet van enkele koorleden. Voel je je betrokken bij ons koor en wil je Divertimento een warm hart toedragen? Als je je opgeeft als "vriend" van het koor, houden wij je op de hoogte van onze activiteiten. Deze aanmelding kan geschieden per mail. Je ontvangt dan van ons een bericht. Wij zien jouw willekeurige donatie graag tegemoet op het volgende rekeningnummer:

Rek nr NL80 INGB 0006 3353 96
t.n.v.  Divertimento Arnhem
o.v.v. ‘donatie’ + uw naam

Namens de koorleden alvast onze hartelijke dank voor je steun!