woensdag 24 juli 2013

Koor en dirigente...

Ons koor is in 1994 opgericht door een groep enthousiaste jongeren. Zij wilden muziek maken die voor iedereen toegankelijk was en waarin een boodschap centraal stond. Het koor heette toen Young Inspiration en groeide al snel uit tot ca. 25 leden. Inmiddels heeft de tijd niet stilgestaan en is het koor volwassener geworden. We zijn daarom ook 2x van naam veranderd. Momenteel hebben wij  29 vaste leden.

De naam Divertimento bestaat sinds het voorjaar van 2007. Met die naam willen we onderstrepen dat we een koor zijn met hele diverse muziek. Zo zingen wij veelal repertoire in diverse talen. De afgelopen jaren is er veel gesleuteld aan zangkwaliteit. Het koor was daar aan toe en is daarin behoorlijk gegroeid. Sinds augustus 2009 repeteert Divertimento onder leiding van Hilde Gams.Hilde maakte op jonge leeftijd al kennis met muziek. Ze had het geluk op te groeien in een muzikale kring van vrienden en familie die met name barok en renaissance-muziek maakten. Ze leerde diverse instrumenten te bespelen, waaronder blokfluit, piano, viool en contrabas. In 2002 studeerde zij af aan het Conservatorium van Amsterdam als Schoolmusicus (Docent Muziek). Tijdens de opleiding volgde ze het bijvak koordirectie waarbij ze kon oefenen met het studentenkoor van de opleiding. Daarna volgde ze drie maal de 10-daagse Kurt Thomas Cursus, waarbij ze werkte met verschillende vermaarde koordirigenten waaronder Steffen Schreyer en Erik van Nevel. In 2006 verdiepte zij haar vaardigheden als dirigent verder tijdens een jaar hoofdvak koordirectie bij Rob Vermeulen aan het Conservatorium in Utrecht.

Tijdens haar opleiding schoolmuziek kwam zij in aanraking met Ghanese percussie en kreeg zij de kans om vier maanden in Ghana te studeren bij verschillende masterdrummers en een half jaar in Engeland bij een ethnomusicoloog, gespecialiseerd in percussie uit Ghana. Na haar opleiding studeerde zij twee jaar hoofdvak West-Afrikaanse percussie in Amsterdam. Om zich naast haar werk verder te blijven ontwikkelen, volgt Hilde af en toe masterclasses percussie en privélessen zang en koordirectie.

Sinds 2002 is Hilde betrokken bij stichting Buitenkunst als medewerker zang. In Amsterdam werkte ze als dirigent met verschillende koren, waaronder kamerkoor Gran Frutta, wereldmuziekkoor Zangrila, vrouwenkoor Dissonant en de semi-professionele wereldmuziek vocal group “Angels” en daarnaast als pianist bij Vocal Invention. Hilde gaf muziekles op basisscholen en jeugdtheaterscholen. Als docent en workshopleider West-Afrikaanse percussie heeft Hilde inmiddels veel ervaring opgedaan, van lessen aan kleuters tot aan projecten voor conservatoriumstudenten. Momenteel werkt ze op aanvraag als workshopsleider voor groepen en daarnaast als percussionist in de gelegenheidsband Batido Flamenco.

Hilde heeft 11 jaar in Amsterdam gewoond en woont sinds 2008 in Arnhem. In 2009 werd zij dirigent van koor Eigen Wijs te Elst en van koor Divertimento te Arnhem. Neem een kijkje op haar website voor meer informatie:

http://www.wildegans.nl/

Lid worden...

Aanmeldprocedure:

Als je er wel eens over gedacht hebt om in een koor te zingen...:  je kunt altijd bij ons meeluisteren om te zien of het je aanspreekt. Maak dan wel even van tevoren een afspraak, zodat we met je komst  rekening kunnen houden. Een extra tenor kunnen we er nog goed bij hebben , maar verder heeft ons koor nu een ledenstop.  Je kunt drie maal een maandagavond meezingen. Op het moment dat je lid wilt worden, wordt er vervolgens een stemtest afgenomen. Dit gebeurt om goed te kunnen bepalen waar je het beste ingedeeld kan worden, en of jouw zangniveau aansluit bij dat van het gemiddelde in het koor. 

Het lidmaatschapsgeld bedraagt momenteel €22,- per maand.  Elke week zijn er repetities op de maandagavond van 20-22u, meestal niet tijdens de schoolvakanties in de Opstandingskerk, Roosendaalseweg te Arnhem.
Als je wilt meezingen, kun je contact opnemen met Cathrien Pouw, tel 026- 4452094  of een mailtje sturen naar: koordivertimento@live.nl

Vriend of donateur worden van Divertimento?

Wij kunnen niet bestaan zonder de extra persoonlijke inzet van enkele koorleden. Voel je je betrokken bij ons koor en wil je Divertimento een warm hart toedragen? Als je je opgeeft als "vriend" van het koor, houden wij je op de hoogte van onze activiteiten. Deze aanmelding kan geschieden per mail. Je ontvangt dan van ons een bericht. Wij zien jouw willekeurige donatie graag tegemoet op het volgende rekeningnummer:

Rek nr NL80 INGB 0006 3353 96
t.n.v.  Divertimento Arnhem
o.v.v. ‘donatie’ + uw naam

Namens de koorleden alvast onze hartelijke dank voor je steun!