woensdag 24 juli 2013

Koor en dirigente...

Ons koor is in 1994 opgericht door een groep enthousiaste jongeren. Zij wilden muziek maken die voor iedereen toegankelijk was en waarin een boodschap centraal stond. Het koor heette toen Young Inspiration en groeide al snel uit tot ca. 25 leden. Inmiddels heeft de tijd niet stilgestaan en is het koor volwassener geworden. We zijn daarom ook 2x van naam veranderd. Momenteel hebben wij  29 vaste leden.

De naam Divertimento bestaat sinds het voorjaar van 2007. Met die naam willen we onderstrepen dat we een koor zijn met hele diverse muziek. Zo zingen wij veelal repertoire in diverse talen. De afgelopen jaren is er veel gesleuteld aan zangkwaliteit. Het koor was daar aan toe en is daarin behoorlijk gegroeid. Sinds augustus 2009 repeteert Divertimento onder leiding van Hilde Gams.Hilde maakte op jonge leeftijd al kennis met muziek. Ze had het geluk op te groeien in een muzikale kring van vrienden en familie die met name barok en renaissance-muziek maakten. Ze leerde diverse instrumenten te bespelen, waaronder blokfluit, piano, viool en contrabas. In 2002 studeerde zij af aan het Conservatorium van Amsterdam als Schoolmusicus (Docent Muziek). Tijdens de opleiding volgde ze het bijvak koordirectie waarbij ze kon oefenen met het studentenkoor van de opleiding. Daarna volgde ze drie maal de 10-daagse Kurt Thomas Cursus, waarbij ze werkte met verschillende vermaarde koordirigenten waaronder Steffen Schreyer en Erik van Nevel. In 2006 verdiepte zij haar vaardigheden als dirigent verder tijdens een jaar hoofdvak koordirectie bij Rob Vermeulen aan het Conservatorium in Utrecht.

Tijdens haar opleiding schoolmuziek kwam zij in aanraking met Ghanese percussie en kreeg zij de kans om vier maanden in Ghana te studeren bij verschillende masterdrummers en een half jaar in Engeland bij een ethnomusicoloog, gespecialiseerd in percussie uit Ghana. Na haar opleiding studeerde zij twee jaar hoofdvak West-Afrikaanse percussie in Amsterdam. Om zich naast haar werk verder te blijven ontwikkelen, volgt Hilde af en toe masterclasses percussie en privélessen zang en koordirectie.

Sinds 2002 is Hilde betrokken bij stichting Buitenkunst als medewerker zang. In Amsterdam werkte ze als dirigent met verschillende koren, waaronder kamerkoor Gran Frutta, wereldmuziekkoor Zangrila, vrouwenkoor Dissonant en de semi-professionele wereldmuziek vocal group “Angels” en daarnaast als pianist bij Vocal Invention. Hilde gaf muziekles op basisscholen en jeugdtheaterscholen. Als docent en workshopleider West-Afrikaanse percussie heeft Hilde inmiddels veel ervaring opgedaan, van lessen aan kleuters tot aan projecten voor conservatoriumstudenten. Momenteel werkt ze op aanvraag als workshopsleider voor groepen en daarnaast als percussionist in de gelegenheidsband Batido Flamenco.

Hilde heeft 11 jaar in Amsterdam gewoond en woont sinds 2008 in Arnhem. In 2009 werd zij dirigent van koor Eigen Wijs te Elst en van koor Divertimento te Arnhem. Neem een kijkje op haar website voor meer informatie:

http://www.wildegans.nl/

Lid worden...

Aanmeldprocedure:

Als je er wel eens over gedacht hebt om in een koor te zingen...:  je kunt altijd bij ons meeluisteren om te zien of het je aanspreekt. Maak dan wel even van tevoren een afspraak, zodat we met je komst  rekening kunnen houden. Een extra tenor kunnen we er nog goed bij hebben , maar verder heeft ons koor nu een ledenstop.  Je kunt drie maal een maandagavond meezingen. Op het moment dat je lid wilt worden, wordt er vervolgens een stemtest afgenomen. Dit gebeurt om goed te kunnen bepalen waar je het beste ingedeeld kan worden, en of jouw zangniveau aansluit bij dat van het gemiddelde in het koor. 

Het lidmaatschapsgeld bedraagt momenteel €22,- per maand.  Elke week zijn er repetities op de maandagavond van 20-22u, meestal niet tijdens de schoolvakanties in de Opstandingskerk, Roosendaalseweg te Arnhem.
Als je wilt meezingen, kun je contact opnemen met Cathrien Pouw, tel 026- 4452094  of een mailtje sturen naar: koordivertimento@live.nl

Vriend of donateur worden van Divertimento?

Wij kunnen niet bestaan zonder de extra persoonlijke inzet van enkele koorleden. Voel je je betrokken bij ons koor en wil je Divertimento een warm hart toedragen? Als je je opgeeft als "vriend" van het koor, houden wij je op de hoogte van onze activiteiten. Deze aanmelding kan geschieden per mail. Je ontvangt dan van ons een bericht. Wij zien jouw willekeurige donatie graag tegemoet op het volgende rekeningnummer:

Rek nr NL80 INGB 0006 3353 96
t.n.v.  Divertimento Arnhem
o.v.v. ‘donatie’ + uw naam

Namens de koorleden alvast onze hartelijke dank voor je steun!

maandag 20 mei 2013

Zing je blij (publicatie: de Gelderlander, 17 maart 2015)door Johanneke Stolk
Melissa ’t Hart zingt vaak onder de douche. Daar worden veel van de liedjes geboren die ze gebruikt als zangcoach. Maar ze zingt ook als ze de was ophangt. Bij voorbeeld een liedjes als Nothing really mat ters van Mr. Probz. „Een mooi liedje. Sim pel, maar het doet iets met je. Zingen ont spant, je wordt er vrolijk van. Dreig ik griep te krijgen, dan is die na een stevig op treden met een band bij mij vaak helemaal verdwenen.”

Ook Corrie van der Meijden ontspant tij dens koorrepetities. „Als ik zing, is alle stress opeens weg. Mijn bloeddruk zakt meteen. Het kan echt een helende werking hebben. Ik heb in mijn leven een heel dier baar iemand verloren van wie ik heel veel hield. Maar door te zingen, kon ik mijn ver driet kwijt. Dat heeft mij echt heel erg ge holpen.”

Twee vrouwen die op een heel verschillen de manier met muziek bezig zijn. Rotter damse ’t Hart (43) is de professional. Zij deed het conservatorium, werkte als (stu dio) zangeres in bands en onder meer met Rob de Nijs, de Nits en Within Tempta tion. Momenteel timmert ze vooral aan de weg met haar bedrijf ZangExpress. Voor de 67-jarige Van der Meijden is zingen meer een hobby, al is het wel een hobby waar zij al tientallen jaren veel tijd insteekt. Zij is een van de leden van het eerste uur van het Eindhovens Zang- en Operettekoor, dat dit jaar 25 jaar bestaat en dat op 8 no vember viert met een groot jubilieumcon cert met Lenny Kuhr.

Zoals Corrie zijn er velen: Nederland kent honderdduizenden amateurzangers en dui zenden koren, hoewel die wel vergrijzen. Wat ’t Hart en Van der Meijden met elkaar gemeen hebben, is het heilige geloof in zin gen als medicijn voor heel veel kwalen.

’t Hart zag het afgelopen kerst weer op de trappen van het stadhuis in Rotterdam. Daar trad voor de vierde keer een koor op van zo’n 240 stralende basisschoolleerlin gen uit de hele stad onder toeziend oog van burgemeester Aboutaleb die de lichtjes in de kerstboom ontstak.

’t Hart: „Er staan filmpjes van die optre dens en de voorafgaande repetities op You-Tube. Die zou iedereen eens moeten bekij ken. Je ziet daar wat zingen met kinderen kan doen. Jongens en meisjes hebben op eens een manier om zich op een gezonde manier te uiten, hun emoties te ontladen. Liedjes kunnen zó troostend werken. Bij voorbeeld liedjes over pesten. Je breekt let terlijk je eigen stem open, je eigen geluid. En je leert met je lichaam omgaan op een manier die vergelijkbaar is met yoga. Je ademhaling gaat veel dieper.”

Om al die redenen heeft ZangExpress een methode ontwikkeld die het makkelijker maakt voor leerkrachten om te zingen met hun leerlingen. Er zijn zelfs speciale oefe ningen voor de ‘brommers’: die kinderen die je in iedere klas hebt die enthousiast, maar nogal monotoon mee brommen. Som mige juffen en meesters beginnen nog een beetje sceptisch aan zo’n training van Me lissa ’t Hart en haar collega Vashti de Ca luwé, maar na een tijdje staat letterlijk ie dereen uitbundig mee te zingen.

Corrie van der Meijden heeft soortgelijke ervaringen bij de optredens van haar koor in bejaardentehuizen. „Ik weet nog goed dat er een keer een mevrouw in de zaal zat die haar ogen steeds stijf dicht had. Ze leek te slapen of er in elk geval niet helemaal meer bij te zijn. Tot ze een liedje van vroe ger hoorde, haar ogen opende en begon mee te zingen. Dat is zó mooi om te zien! Je gaat dan na afloop echt met een goed ge voel naar huis.

„Zingen is gewoon gezond. Toen ik begon in mijn eerste koor, merkte ik gelijk dat mijn conditie vooruitging. Het is heel goed voor je ademhaling. Je longinhoud wordt groter. En daarnaast komen er diezelfde feelgoodstofjes vrij die je ook schijnt te krij gen van seks en van het eten van chocola. Ook dat is mooi meegenomen, ha, ha, ha!” Dan zijn er natuurlijk nog de sociale voor delen, onderstreept ze. „Als we met zijn allen zingen, hangt er zo’n heerlijke sfeer. Het gaat om een hele leuke groep van zo’n veertig vrouwen en mannen. Er wordt veel gelachen.” ’t Hart: „Zingen in een koor zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Je werkt heel nauw samen, je leunt op de anderen en de anderen op jou. Je komt met elkaar in een bepaalde flow. En je komt in derdaad in contact met jezelf. Mensen die bijvoorbeeld bescheiden of verlegen zijn, komen toch over een drempeltje heen. Ook daar kan je veel profijt van hebben.”

donderdag 11 april 2013Zaterdagavond  20 en zondagmiddag 21 april 2013 traden de Arnhemse gemengde koren Divertimento en Xing gezamenlijk op in de Baptistenkerk aan de Willem van Kleeflaan 6 (Molenbeke), met als thema ‘Oh die Liebe’.

Liefde bindt, liefde maakt blind. Is zoet en zacht maar met ook vlijmscherpe kanten. De liefde heeft veel op haar kerfstok. Ze ontketent en ketent. Sticht vrede en voedt oorlogen. Uit naam van de liefde ontstaat alles.
Ach, die liefde.
Daar weten Divertimento en Xing alles van. Ze gingen te rade bij kenners als Shakespeare, Brahms en The Comedian Harmonists maar ook bij zichzelf. Uit liefde is dit gezamenlijke dubbelconcert geboren.

Dirigenten Hilde Gams (Divertimento) en Elke Jansen (Xing) verzorgden ook het instrumentale gedeelte. Hilde speeldesolo op een set van vier trommels (Bougarabou) uit Senegal; Elke speelde quatre mains, met Irina Levin, Debussy.

‘Oh die Liebe’ is deels klassiek (van Lassus tot Lauridsen), maar hoorbaar was ook het gescharrel en geritsel in de bossen van The Comedian Harmonists (‘Wochenend und Sonnenschein’). Der Herr Gott kneep er een oogje toe. Spiritueler was de Oosters-orthodoxe Vespers voor de ‘Moeder Gods’,‘Bogoroditse Devo’ van Rachmaninov. Verder waren er uitstapjes naar de Scarborough Fair en het geestverruimende Strawberry Fields.
Grillig en grenzeloos, die liefde.